Vzdelávanie v psychoterapii

Robenie poznámok na skupinovom stretnutí

Ako výcvikový terapeut v koncentratívnej pohybovej terapii (KPT)katatýmne imaginatívnej psychoterapii (KIP) a certifikovaný supervízor v psychoterapii ponúkam svoje služby predovšetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa vzdelávajú v týchto formách psychoterapie.

Taktiež ponúkam svoju supervíziu aj kolegyniam a kolegom, ktorí pracujú s inými psychoterapeutickými metódami a majú záujem o rozšírenie reflexie vlastnej práce o nové pohľady.