Cenník

S klientmi sa stretávam vo vopred dohodnutom konkrétnom termíne na deň a hodinu.

Moje služby sú od 1. 6. 2023 spoplatnené podľa nasledujúceho cenníka:

Názov Cena
úvodné individuálne stretnutie (50 min) 60 €
individuálna konzultácia a psychoterapia (50 min) 60 €
párová konzultácia a terapia (90 min) 120 €
rodinná konzultácia a terapia (90 min) 120 €
skupinová psychoterapia (90 min) 30 € / 1 účastník
komplexná psychodiagnostika 150 €
špeciálne klinicko - psychologické vyšetrenie 120 €
psychologické vyšetrenie spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní (aj s vystavením posudku) 150 €
vystavenie nálezu na žiadosť fyzickej osoby 20 €
výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť fyzickej osoby 20 €
vystavenie správy v cudzom jazyku na žiadosť fyzickej osoby 50 €

storno poplatok podľa ceny výkonu

cena riešení pre pracovné tímy podľa dohody