Pre jednotlivcov, páry a rodiny

Muž objíma ženské ruky

Každý z človek sa v živote môže ocitnúť v situácii, kedy sa potrebuje zorientovať sám v sebe, oprieť sa nanovo o svoje zdroje a vykročiť možno novým smerom.

Objavovanie vlastných zdrojov a práca na sebe môže mať rôznu podobu, môžem vám poradiť aj s výberom toho správneho spôsobu pre vás:

psychodiagnostika - testy vlastností osobnosti, úrovne schopností

"Kde sú moje silné i slabé stránky? Na čom môžem stavať svoje rozhodnutia?"

individuálna konzultácia a psychoterapia

"V poslednom čase som nespokojná so sebou, čo vlastne od života chcem? Naozaj mi stačí len to, čo som si už nadobudla?"

párová konzultácia a terapia (pre oboch partnerov)

"Môj partner ma sklamal. Asi ho celého nepoznám. Na čom mám postaviť teraz svoju dôveru k nemu?"

rodinná konzultácia terapia (pre rodičov, deti, príbuzných)

"Prečo sa to muselo stať v našej rodine? Čo sme mohli urobiť inak? Ako sa teraz máme k sebe správať?

 

Zaskočiť, či "zradiť" človeka môže jeho vlastné prežívanie a správanie - nepríjemné pocity ako úzkosť, neistota v rozhodovaní, pochybnosti o sebe, striedanie nálad, dlhodobá únava, poruchy spánku, podráždenosť, poruchy príjmu potravy,... V individuálnom stretnutí ponúkam zorientovanie sa vo svojich pocitoch a hľadanie zdrojov pre ich zmenu. Treba počítať s tým, že to nie je vždy príjemný, ľahký a okamžitý proces. Samých seba však utvárame celý život a môže to byť práve spôsob, ktorým sa to udeje tak, aby ste našli viac vnútornej harmónie, spokojnosti a zdravia.

Človek sa môže ocitnúť vo vonkajších - vzťahových alebo pracovných okolnostiach, ktoré svojimi nárokmi prekračujú jeho bežné spôsoby zvládania. Žiť vo vzťahu (partnerskom, vo vzťahoch v rodine, na pracovisku) je jedna z najväčších výziev v živote, aké nás stretnú. Nie je preto nič neobvyklé, že sa dostaví niekedy pocit neúspechu. Môže k tomu prispieť i správanie druhej strany, kedy je otrasená vzájomná dôvera, kontinuita vzťahu. Svojim klientom pomáham uvedomiť si, v akej situácii sa nachádzajú, pochopiť ako sa do nej dostali a nájsť zdroje pre rozhodnutia do budúcna, s ktorými sa budú vedieť stotožniť. Aj tu treba počítať sa tým, že to nie je vždy príjemný, ľahký a okamžitý proces. Prináša však klientovi nielen nové sebapoznanie, ale aj novú - uspokojivejšiu a slobodnejšiu pozíciu vo vzťahoch. Niekedy to znamená, že sa klient rozlúči s istým ľuďmi a objaví ľudí nových.