Ponuka pre tímy

Zovreté ruky v kruhu

Dobrú skúsenosť mám s ponukou priamych intervencií do pracovného tímu, ktoré cielene menia motiváciu členov tímu, ich komunikačné zručnosti, úroveň spolupráce. Efekt intervencií do tímu je možné vnímať prakticky okamžite
v zmene atmosféry v tíme a úrovni zapojenia jednotlivých členov.

Ponúkam i klasické kurzy komunikačných zručností, vzájomnej spolupráce, zvládania konfliktných situácií, efektívneho využívania času a koučingu.

Moje služby môžete využiť aj pri usporiadaní a vedení Assessment Centra alebo Development Centra. Pomôžem vypracovať kompetenčný model, systém hodnotenia kompetencií v modelových situáciách, pracujem v rolách moderátora ako aj hodnotiteľa.